นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ณ อำเภอท่าม่วง
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

C-200411009192