นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จาก รมช. กระทรวงมหาดไทย
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จาก รมช. กระทรวงมหาดไทย