สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพิภัส เถรว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

13