ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส

6