คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัว คุณกันธิมา พรศรีนิยม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ