นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ข้าราชการและประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด
นายกเหล่ากาชาด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชน