สมจิตร ต่อพงษ์พันธุ์ ทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ให้สภากาชาดไทย
สมจิตร ต่อพงษ์พันธุ์ ทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ให้สภากาชาดไทย