ผวจ.กาญจนบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 8
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 8