อภิรักษ์ โกษะโยธิน มอบเงินสมทนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์นำนมข้าวโพด V Foods ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินสมทนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ