นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย