ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาดวิถีใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศ
ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด