ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ และบัตรอาหารร้านในเครือโออิชิ จากโครงการ “โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19” เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
โออิชิ ให้สู้ภัยโควิด-19