บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นตัวแทนลูกค้าใช้คะแนน Krungsri GIFT แลกเป็นเงินบริจาค มอบให้ สภากาชาดไทย
บริจาคเงินมอบให้ สภากาชาดไทย