คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ส่งมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาด