สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ จัดทำหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน แจกจ่ายให้ประชาชนและโรงพยาบาล
เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ประชาชน