กลุ่มการตลาด บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (ซิซซ์เล่อร์) ร่วมส่งมอบอาหารและของว่างจาก ซิซซ์เล่อร์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
รพ.จุฬาฯ

Share