บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) มอบเงินและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
มอบเงินและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนงานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ