กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนบริษัทส่งออกชั้นนำ ร่วมสนับสนุนยาดม หน้ากากผ้า น้ำดื่ม ขนมคบเคี้ยว และปลากระป๋อง ให้กับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย