เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย