เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป เชิญชวนพนักงานในเครือเมเจอร์ฯ และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
เครือเมเจอร์และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต