ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบแอลกอฮอล์เจลจาก บริษัท ซีพีออลล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบแอลกอฮอล์เจลจาก บริษัท ซีพีออลล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ