เลขาฯ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบเงินจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช.ประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย