ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบเงินจาก บริษัท นิชิริน สนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงิน ให้ รพ.จุฬษฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19