ครอบครัว “พรประภา” และบริษัท สยามกลการ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19