นายกฤษฎา บุญราช และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากประธานนักศึกษาหมู่ไก่ฟ้า วปอ.รุ่นที่ 61 เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย