สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมว.ต่างประเทศ นำคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงต่างประเทศเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
การออกร้านงานกาชาด