สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กก.ผจก.ใหญ่ ปตท. นำผู้บริหาร ปตท.และคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองในกิจกรรมจับสลากรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2562
สลากรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2562