นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข
นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยม