คุณรัตยา อำภาพันธ์ รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช.” ประจำปี 2563 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กอล์ฟการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย