บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบดอกทิวลิป ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ระยอง เพื่อนำไปจำหน่าย นำรายได้จัดซื้อถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.ระยอง