นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ ด.ช.รพีพัฒน์ฯ ผู้พิการขาผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ ด.ช.รพีพัฒน์ฯ ผู้พิการขาผิดรูปตั้งแต่กำเนิด

Share