ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน