นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์