คุณสุปราณี คงเพิ่มธรรม รับมอบหน้ากาก KN95 (FFP2) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
หน้ากาก KN95