ผวจ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

C-200518012004