สภากาชาดอูกันดา แถลงถึงน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิต
สภากาชาดอูกันดา