นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน