นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี