นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมรับมอบเตียงขนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และระบบด่านอัตโนมัติ พร้อมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ต้องสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรีรับมอบเตียงขนย้ายผู้ป่วย