บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เดินทางช่วงโควิด-19
โควิด-19