บริพัตร หวานคำเพราะ และคณะ ร่วมมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE