เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น