กิ่งกาชาด อ.ตาคลี ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
กิ่งกาชาด อ.ตาคลี ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ