บจก.บ้านปู เน็กซ์ มอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ในโครงการ บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง สนับสนุนการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ