คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ทีคอน สยาม สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID
โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID