เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้