บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย