นายเตช บุญนาค รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า จากบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายเตช บุญนาค รับมอบชุด PPE