นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า จาก บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE