สภากาชาดไทย ร่วมกับรพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยลดภาวะการขาดแคลนโลหิต
บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วยลดภาวะการขาดแคลนโลหิต